Doçent KEMAL YILDIZ

Doçent KEMAL YILDIZ

  Doçent DOÇENT Sosyal Politika Anabilim Dalı - Doçent Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TÜRKIYE’DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SISTEMININ İŞLERLIĞI 2017 BILGI EKONOMISI VE YÖNETIMI DERGISI
İŞSIZLIK TÜRLERI HER BIR İŞSIZLIK TÜRÜNÜN TOPLAM İŞSIZLIKTEKI PAYI VE ÇEŞITLI DEMOGRAFIK PARAMETRELERLE İLIŞKISI 2014 AKADEMIK BAKIŞ DERGISI
İŞ ARAYANLARIN SENDIKA TALEBI VE SENDIKA ALGISI TÜRKIYE DEKI TEMSIL BOŞLUĞU HAKKINDA BAZI İŞARETLER 2015 SIYASET EKONOMI VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TÜRKIYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ VE SOSYO-EKONOMIK YARDIMLAR: İNANÇLAR VE GERÇEKLER 2019 ULUSLARARASI YÖNETIM İKTISAT VE İŞLETME DERGISI
AILE (EVLILIK) KURUMUNUN OLUŞUMUNU ETKILEYEN ZORLAYICI MADDI UNSURLAR: BANDIRMA ÖRNEĞI 2019 AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGISI
TÜRKIYE’DE KIDEM TAZMINATININ ÖDENME ORANI VE ÖDENMEME SEBEPLERI 2016 BALIKESIR ÜNIVERSITESISOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
2008 KRIZINDEN GÜNÜMÜZE İŞKUR’UN MESLEKI EĞITIM FAALIYETLERININ GELIŞIMI 2016 ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
İKAME ETKISI BASKI ETKISI VE BU ETKILER ILE SENDIKALAŞMA EĞILIMI ARASINDAKI İLIŞKI 2016 SOSYOEKONOMI
KIDEM TAZMINATININ FONA DÖNÜŞÜM SÜRECINDEKI YENI YAKLAŞIMLAR 2017 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
BIREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARININ NEDENLERI,YOĞUNLAŞTIĞI KONULAR VE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU’NUN BU UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEYETENEĞI 2018 ÇALIŞMA VE TOPLUM
İŞSIZLIK SIGORTASI FONU KAYNAKLI PASIF İŞGÜCÜ POLITIKALARININ GELIŞIMI: TEORIK BIR İNCELEME 2018 SOSYAL BILIMLER ARAŞTIRMALARI DERGISI
TÜRKIYE EKONOMISININ YAPISAL DÖNÜŞÜM SÜRECI VE BU SÜRECIN DOĞURDUĞU İŞGÜCÜ PIYASASI UYUMSUZLUĞU SORUNU 2018 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
MUHAFAZAKÂR İŞ AHLAKI ANLAYIŞI ÇERÇEVESINDE REKABET KAVRAMININ DERINLEMESINE MÜLAKAT TEKNIĞIYLE KURUMSAL VE BIREYSEL DÜZLEMDE İNCELENMESI 2018 ULUSLARARASI YÖNETIM İKTISAT VE İŞLETME DERGISI
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ İŞ PROBLEMLERI VE MESLEKI MEMNUNIYET DÜZEYLERI 2018 ADIYAMAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI