Doçent KEMAL YILDIZ

Doçent KEMAL YILDIZ

  Doçent DOÇENT Sosyal Politika Anabilim Dalı - Doçent Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

BAĞLI BİRİMLER

SOSYAL POLITIKA ANABILIM DALI DOÇENT
İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DOÇENT
SOSYAL POLITIKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZI MÜDÜRÜ