Doçent KEMAL YILDIZ

Doçent KEMAL YILDIZ

  Doçent DOÇENT Sosyal Politika Anabilim Dalı - Doçent Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜRKIYE’DE KENTLEŞME VE KENTLEŞMENIN GETIRDIĞI SORUNLAR 2019 YEDINCI AKDENIZ ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI (MECAS)
KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN SEBEPLERI-BANDIRMA KADIN DANIŞMA MERKEZI KAPSAMINDA BIR ARAŞTIRMA 2019 10. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI
MUHAFAZAKÂR İŞ AHLAKI ANLAYIŞI ÇERÇEVESINDE REKABET 2016 ICOMEP 2016 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
GIRIŞIMCI RUHUNA YETERINCE SAHIP BIR TOPLUM MUYUZ? : BIR ALAN ARAŞTIRMASI 2018 II. ULUSLARARASI EKONOMI, FINANS VE EKONOMETRI SEMPOZYUMU
SIYASI PATRONAJIN İŞ İSTEKLERINE ETKISI 2018 ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMIK ARAŞTIRMALAR KONGRESI
KADINLARDA GIRIŞIMCILIK NIYETI VE GIRIŞIMCI KADINLARIN GIRIŞIMCI NITELIKLERINE SAHIPLIK DERECESI: İSTANBUL FATIH ÖRNEĞI 2019 4. ULUSLARARASI BILIMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESI (4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS)
İŞYERI BÜYÜKLÜĞÜ VE SEKTÖRLERE GÖRE KADIN İSTIHDAMI: İSTANBUL ÖRNEĞI 2019 4. ULUSLARARASI BILIMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESI (4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS)
TÜRKIYE EKONOMISININ YAPISAL DÖNÜŞÜM SÜRECI VE BU SÜRECIN DOĞURDUĞU İŞGÜCÜ PIYASASI UYUMSUZLUĞU SORUNU 2018 ULUSLARARASI UYGULAMALI EKONOMI VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI (ICEESS’18)
TÜRKIYE’DE YEREL YÖNETIMLERDE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARININ GELIŞIMI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER: İSTANBUL ÖRNEĞI 2018 II. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERI BILIMLER BERLIN KONFERANSI
SUBSTITUTION EFFECT AND SUPPRESSION EFFECT AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF THESE EFFECTS AND WILLINGNESS TO UNIONIZE 2015 1ST INTERNATIONAL ANNUAL MEETING OF SOSYOEKONOMI SOCIETY
GÖÇMEN KADINLARIN EMEK PIYASASI PROBLEMI: MAĞDURIYET VE MAHRUMIYET 2017 RESSCONGRESS
BAŞLANGIÇ SEVIYE TÜRKÇE ÖĞRENIMI GÖREN ORTA VE YÜKSEK EĞITIMLI GÖÇMEN NÜFUSUN IŞSIZLIK VE İSTIHDAM DURUMU 2017 KAYES
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
İŞÇI SENDIKALARI KONFEDERASYONLARININ SENDIKA ÇOKLUĞU VE SENDIKA TEKLIĞI İLKELERINE BAKIŞI 2018 19. ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI KONGRESI
İŞ ARAYANLARIN SENDIKA TALEBI 2015 16. ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI KONGRESI