Doçent KEMAL YILDIZ

Doçent KEMAL YILDIZ

  Doçent DOÇENT Sosyal Politika Anabilim Dalı - Doçent Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde editörlük
Yayın Yılı Endeks
SOSYAL BILIMLER ARAŞTIRMALARI DERGISI 02.01.2018 - 01.02.2021 ENDEKSTE TARANMIYOR