Doçent RESUL YAVUZ

Doçent RESUL YAVUZ

  Doçent DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Doçent

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
MİLLİ MÜCADELE’NİN BAŞLARINDA İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSİNİN TRABZON’DAKİ FAALİYETLERİ 2017 KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
İZMİR’İN İŞGALİ SONRASI DAMAT FERİT HÜKÜMETİ’NİN POLİTİKALARI VE SALTANAT ŞURASI’NDA DEVAM EDEN TARTIŞMALAR 2020 TARİH GÜNCE DERGİSİ
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
BAĞIMSIZLIĞININ İLANINDAN SONRA AZERBAYCAN HEYETLERİNİN İSTANBUL’DAKİ FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERİN OSMANLI BASININDAKİ YANSIMALARI 2020 KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ
MILLI MÜCADELE DÖNEMI VE CUMHURIYET YÖNETIMINE GEÇIŞTE TÜRK HARICIYE TEŞKILATI’NIN GELIŞIMI 2020 GAZI AKADEMIK BAKIŞ
SON OSMANLI MEBUSAN MECLISI’NIN AÇILMASI VE ETKILERI 2017 YENI TÜRKIYE
MEKKE’DEN ANADOLU’YA BİR ÖMÜR, BİR SUBAY:ALİ DURMUŞ ÖZAKINCI 2017 BELGİ
SİVAS KONGRESİ SONRASINDA İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN HEYET-İ TEMSİLİYE İLE MÜNASEBETLERİ VE BUNUN SİYASİ YANSIMALARI 2016 JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL
THE VIEW AND THE ATTITUDE OF ALLIES HIGH COMMISSIONERS TOWARD ISTANBUL DURING THE DECLARATION OF NATIONAL PACT 2017 TARİH VE GÜNCE
HATAY SORUNUNUN ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞINMASI VE TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI 2018 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ DERGİSİ
THE DOMİNATION STRUGGLE OF BRITAIN IN THE NORTH OF IRAQ AFTER THE FIRST WORLD WAR AND THEIR RELATIONS WITH KURDS 2018 TARIH GÜNCE
THE ACTIVITIES OF THE HEJAZ AND EGYPT COMMITTEES THAT WERE INVITED TO THE PARIS PEACE CONFERENCE AFTER THE WORLD WAR I 2019 TARİH İNCELEMELERİ
EFFECTS OF THE DECISIONS OF SAN REMO CONFERENCE ON SYRIA AND IRAQ AND THEIR POLITICAL REFLECTIONS 2017 TARIH INCELEMELERI DERGISI
THE MEETINGS BETWEEN FAISAL AND BRITAIN ABOUT THE SHARING OF MIDDLE EAST DURING THE PARIS PEACE CONFERENCE 2019 HISTORY STUDIES
MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI DİPLOMASİSİNDE GÖRÜLEN GELİŞMELER VE BUNUN OSMANLI HARİCİYE TEŞKİLATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 2019 BELGİ DERGİSİ