Doçent RESUL YAVUZ

Doçent RESUL YAVUZ

  Doçent DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI’NA GİDEN SÜREÇTE SAN REMO KONFERANSI’NIN OSMANLI HÜKÜMETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 2017 I.DÜNYA SAVAŞI’NIN HUKUKI VE TARIHI YÖNLERI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
BOLŞEVİK İHTİLALİ’NE KARŞI MÜTTEFİK DEVLETLERİN ALDIĞI ASKERİ ÖNLEMLER VE BU ÖNLEMLERİN BAŞTA BAKU OLMAK ÜZERE BÖLGE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 2018 12. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE KING-CRANE KOMİSYONU’NA SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDEKİ RUM MEBUSLARIN SUNDUKLARI MEMORANDUM 2019 2. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
20 EKİM 1921 TARİHLİ ANKARA ANTLAŞMASI’NIN MÜTTEFİKLER (İNGİLİZ VE FRANSIZ HÜKÜMETLERİ) ARASINDA SEBEP OLDUĞU ANLAŞMAZLIKLAR 2019 KARADENİZ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
MİLLİ MÜCADELENİN ÖRGÜTLENME AŞAMASINDA ALBAY BEKİR SAMİ (GÜNSAY) BEY’İN MUSTAFA KEMAL PAŞA İLE İRTİBATI VE BUNUN BATI ANADOLU ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI 2019 MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILINDA KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR
BANDIRMALI BİR KOMUTAN MİRALAY BEKİR SAMİ BEY’İN MİLLİ MÜCADELE BAŞLARINDA BANDIRMA VE ÇEVRESİNDEİKİ FAALİYETLERİ 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA OSMANLI HÜKÜMETİ’XXNİN MÜTAREKE DÖNEMİNDE YÜKSEK KOMİSERLERE YÖNELİK TAKİP ETTİĞİ DİPLOMASİ VE BUNUN SİYASİ YANSIMALARI 2018 18. TÜRK TARİH KONGRESİ
YAYIMLANMAMIŞ BİR HATIRAT: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ARAP BİR OSMANLI SUBAYI, ALİ DURMUŞ ÖZAKINCI 2018 OSMANLI’XXDANCUMHURİYET’XXE HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NA GİDEN SÜREÇTE MÜBADELE İLE İLGİLİ İNGİLİTERE’NİN GÖRÜŞ VE TEZLERI 2017 ULUSLARARASI MÜBADELE SEMPOZYUMU