Doçent DİLEK AVCI

Doçent DİLEK AVCI

  Doçent DOÇENT Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı - Doçent Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı - Doçent

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
COMPLEMENTARY HEALTH APPROACHES USE IN TURKISH PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS: RELATED FACTORS AND PERCEIVED BENEFITS 2021 PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE
RELATIONSHIP BETWEEN MARRIAGE SATISFACTION AND SEXUAL FUNCTIONS IN COUPLES UNDERGOING INFERTILITY TREATMENT 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS, MENOPAUSAL SYMPTOMS AND MARITAL ADJUSTMENT 2021 HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL
ASSOCIATION BETWEEN TURKISH CLINICAL NURSES' PERCEPTIONS OF INDIVIDUALIZED CARE AND EMPATHIC TENDENCIES 2021 PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE
EFFECTS OF THE PSYCHIATRIC NURSING COURSE ON STUDENTS' BELIEFS TOWARD MENTAL ILLNESS AND PSYCHIATRIC NURSING PERCEPTIONS IN TURKEY 2021 PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE
ASSOCIATION BETWEEN SELF-CARE MANAGEMENT AND LIFE SATISFACTION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 2020 EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE
THE EFFECT OF DYSMENORRHEA ON QUALITY OF LIFE IN UNIVERSITY STUDENTS: A CASE-CONTROL STUDY 2020 CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
ASSOCIATION BETWEEN SPIRITUAL WELL‑BEING AND RESILIENCE AMONG TURKISH HEMODIALYSIS PATIENTS 2020 JOURNAL OF RELIGION HEALTH
SEXUAL DYSFUNCTION IN POSTPARTUM TURKISH WOMEN: ITS RELATIONSHIP WITH DEPRESSION AND SOME RISK FACTORS 2018 AFRICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH
BILIŞSEL DAVRANIŞÇI TEKNIKLERE DAYALI ÖFKE YÖNETIMI PROGRAMININ LISE ÖĞRENCILERININ ÖFKE VE ATILGANLIK DÜZEYLERINE ETKISI 2014 ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
OKUL ÖNCESI DÖNEMDEKI ÇOCUKLARIN AKRAN ILIŞKILERI VE BELIRLEYICILERI 2019 GÜNCEL PEDIATRI DERGISI
LEVELS OF AGGRESSION AMONG TURKISH ADOLESCENTS AND FACTORS LEADING TO AGGRESSION 2016 ISSUES IN MENTAL HEALTH NURSING
EFFECTS OF THE ANGER COPING PROGRAMME BASED ON COGNITIVE BEHAVIOURAL TECHNIQUES ON ADOLESCENTS ANGER AGGRESSION AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE
THE MAGNITUDE AND DETERMINANTS OF EMOTIONAL-BEHAVIORAL PROBLEMS IN WORKING ADOLESCENTS IN TURKEY 2018 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE SIGARA BAĞIMLILIĞI, SIGARAYI BIRAKMAYA YÖNELIK ISTEK VE ÖZ-ETKILILIK 2018 CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES
EFFECT OF MUSIC THERAPY ON THE ANXIETY LEVELS AND PREGNANCY RATE OF WOMEN UNDERGOING IN VITRO FERTILIZATION-EMBRYO TRANSFER: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 2017 APPLIED NURSING RESEARCH
THE IMPACT OF SEXUAL DYSFUNCTION ON QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ASTHMA IN TURKEY 2017 SEXUALITY AND DISABILITY
THE PREVALENCE OF SUBSTANCE USE AMONG ADOLESCENTS PARTICIPATING IN APPRENTICESHIP TRAINING, RELATIONSHIP BETWEEN ANGER LEVEL-ANGER EXPRESSION AND ADDICTION SEVERITY 2017 JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING
SUICIDE RISK IN THE HOSPITALIZED ELDERLY IN TURKEY AND AFFECTING FACTORS 2017 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUICIDE PROBABILITY IN INPATIENTS AND THEIR PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS AND COPING STRATEGIES 2016 NEUROSCIENCES
FACTORS DETERMINING INPATIENT SATISFACTION WITH NURSING CARE: A TURKISH SAMPLE 2014 SYLWAN
ALEXITHYMIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS THE ROLE OF ANXIETY DEPRESSION AND GLYCEMIC CONTROL 2016 PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE
INTERNET ADDICTION IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY AND MULTIVARIATE ANALYSES OF THE UNDERLYING FACTORS 2016 JOURNAL OF ADDICTIONS NURSING
THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND PERCEIVED HEALTH AND SEXUALITY IN INDIVIDUALS DIAGNOSED WITH A PHYSICAL ILLNESS 2016 SEXUALITY AND DISABILITY
SUICIDE PROBABILITY AND AFFECTING FACTORS IN PSYCHIATRIC INPATIENTS 2015 ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
RELATIONSHIP BETWEEN SUICIDE RISK, AND VIOLENCE TENDENCY AND EATING ATTITUDE IN WORKING AND NON-WORKING ADOLESCENTS: A COMPARATIVE STUDY 2021 PSYCHOLOGY, HEALTH AND MEDICINE
PREVALENCE OF SEXUAL DYSFUNCTION IN OBESE WOMEN AND ASSOCIATED FACTORS 2021 SEXUALITY AND DISABILITY
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
CORRELATION BETWEEN EDUCATIONAL STRESS AND PROFESSIONAL SELF-ESTEEM OF NURSING STUDENTS 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES
EXPLORING TURKISH NURSES ATTITUDES TOWARDS DEATH: A PROSPECTIVE STUDY 2017 JOJ NURSING HEALTH CARE
CORRELATION BETWEEN SUBJECTIVE WELL BEING AND SELF ESTEEM LEVELS OF COLLEGE NURSING STUDENTS 2012 IAMURE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE FLÖRT ŞIDDETINE MARUZIYET: FLÖRT ŞIDDETINE YÖNELIK TUTUMLARIN VE TOPLUMSAL CINSIYET ALGISININ ŞIDDET MARUZIYETI ILE ILIŞKISI 2018 ACIBADEM ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
KRONIK HASTALIĞA SAHIP YAŞLILARA BAKIM VERENLERDE BAKIM YÜKÜ VE ETKILEYEN ETMENLER 2016 SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERINDE PREMENSTRUAL SENDROM PREVALANSI VE ETKILEYEN ETMENLER 2014 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI DERGISI
KENDINI TANIMA VE GIRIŞKENLIK DERSININ HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ATILGANLIK DÜZEYLERINE ETKISI 2011 ANADOLU HEMŞIRELIK VE SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
HASTANEDE YATAN HASTALARIN BAZI TANI GRUPLARINA GÖRE ANKSIYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERI 2009 KLINIK PSIKIYATRI DERGISI
BIR PSIKIYATRI KLINIĞINDE YATAN HASTALARIN PSIKOTROP ILAÇ KULLANMA HAKKINDA DÜŞÜNCELERI VE TABURCULUK SONRASI TELEFONLA IZLEM 2011 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
BIR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN YAŞLILARDA DEPRESYON VE ILIŞKILI FAKTÖRLER 2006 ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK EĞITIM ARAŞTIRMA DERGISI
ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN AKRAN ŞIDDETINE MARUZ KALMA, AKRAN ŞIDDETI UYGULAMA DÜZEYLERI VE ILIŞKILI ETMENLER 2018 KOCAELI TIP DERGISI
TIP 2 DIYABETLI HASTALARDA GLISEMIK KONTROL DURUMU VE ETKILEYEN ETMENLER DEPRESYONUN ROLÜ 2016 GÜMÜŞHANE ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERINDE EMPATI ÖZGECILIK ILIŞKISI VE ÖZGECI DAVRANIŞIN BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN INCELENMESI 2013 BALIKESIR SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
KANSER HASTALARINDA TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU SOSYAL DESTEK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKI ILIŞKI 2014 BALIKESIR SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
HEMŞIRELIK SON SINIF ÖĞRENCILERININ INTERNLIK PROGRAMINA ILIŞKIN GÖRÜŞLERININ BELIRLENMESI 2012 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU DERGISI
LISE ÖĞRENCILERINDE ÖFKE SALDIRGANLIK VE RUHSAL BELIRTILER ARASINDAKI ILIŞKI 2015 LITERATÜR SEMPOZYUM
KANITA DAYALI UYGULAMA VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE KULLANIMI 2011 FIRAT SAĞLIK HIZMETLERI DERGISI
BIR ILKÖĞRETIM OKULUNDA ÖĞRENIM GÖREN 6 14 YAŞ GRUBUNDAKI ÇOCUKLARIN DEPRESIF BELIRTILER YÖNÜNDEN INCELENMESI 2005 KLINIK BILIMLER & DOKTOR DERGISI
HASTANEDE YATAN KALP HASTALARINDA DEPRESIF BELIRTILERIN BAZI DEĞIŞKENLER YÖNÜNDEN INCELENMESI 2010 NEW SYMPOSIUM
ERGENLERDE SIK GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR 2015 SAĞLIKLA HEMŞIRELIK DERGISI
ÖFKE KAVRAMI VE BIR KORUYUCU RUH SAĞLIĞI YAKLAŞIMI OLARAK GENÇLERDE ÖFKE YÖNETIMI 2015 SAĞLIKLA HEMŞIRELIK DERGISI
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ ÖLÜME KARŞI TUTUMLARI VE ILIŞKILI ETMENLER 2015 LITERATÜR SEMPOZYUM
BIR ILKÖĞRETIM OKULUNDA ÖĞRENIM GÖREN ÇOCUKLARDA RUHSAL UYUM SORUNLARI 2008 TSK KORUYUCU HEKIMLIK BÜLTENI
TIP 1 DIYABETLI GENÇ YETIŞKINLERIN HASTALIĞA PSIKOSOSYAL UYUMLARI VE STRESLE BAŞAÇIKMA TARZLARI 2015 FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞIRELIK DERGISI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ PSIKOLOJIK SAĞLAMLIK DÜZEYLERININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLERE GÖRE INCELENMESI 2015 LITERATÜR SEMPOZYUM