Doçent DİLEK AVCI

Doçent DİLEK AVCI

  Doçent DOÇENT Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı - Doçent Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ EĞITIM STRESI DÜZEYLERI VE BAŞ ETME DAVRANIŞLARI 2019 6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZINDEN HIZMET ALAN HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI: NITELIKSEL ARAŞTIRMA 2019 6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
RUH SAĞLIĞI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERININ İNCELENMESI 2019 6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI BIRINCI SINIF ÖĞRENCILERININ ÜNIVERSITE YAŞAMINA UYUM DÜZEYLERI: BANDIRMA ÖRNEĞI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
TOPLUMUN KANAYAN YARASI KADINA YÖNELIK ŞIDDETLE MÜCADELE: MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI’NIN ROLÜ 2019 10. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI
BILIŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE KULLANIMI 2019 III. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE
BANDIRMA’DA ÖĞRENIM GÖREN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLIŞKIN TUTUMLARI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HIZMETLERI: BANDIRMA ÖRNEĞI 2018 I. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
BILIŞSEL DAVRANIŞÇI UYGULAMALAR 2012 II. ULUSLARARASI VI. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ASSOCIATION BETWEEN TURKISH CLINICAL NURSES’ PERCEPTIONS OF INDIVIDUALIZED CARE AND EMPATHIC TENDENCIES 2019 6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE DISMENORENIN YAŞAM KALITESINE ETKISI: BIR VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI 2019 III. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE
SEXUAL DYSFUNCTION IN POSTPARTUM TURKISH WOMEN: ITS RELATIONSHIP WITH DEPRESSION AND SOME RISK FACTORS 2018 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE QUALITY AND ITS PERSPECTIVES WITH SUBTITLE MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO PATIENT CARE
OKUL ÖNCESI DÖNEMDEKI ÇOCUKLARIN AKRAN İLIŞKILERI VE BELIRLEYICILERI 2018 ICEESS - INTERNATIONAL CONFERENCE OF EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ BENLIK SAYGISI VE OTONOMI DÜZEYLERININ BELIRLENMESI 2007 4. ULUSLARARASI 11. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
PREVALENCE OF SEXUAL DYSFUNCTION IN OBESE WOMEN AND RELATED FACTORS: A CONTROLLED STUDY 2018 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE QUALITY AND ITS PERSPECTIVES WITH SUBTITLE MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO PATIENT CARE
UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS DOMESTIC VIOLENCE AND SOME SOCIODEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF THESE ATTITUDES 2017 II. ULUSLARARASI LISANSÜSTÜ EĞITIM KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE TOPLUMSAL CINSIYET ALGISI VE FLÖRT ŞIDDETINE MARUZIYET ILE İLIŞKISI 2017 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE SIGARA BAĞIMLILIĞI, SIGARAYI BIRAKMAYA YÖNELIK İSTEK VE ÖZ-ETKILILIK 2017 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN AKRAN ŞIDDETINE MARUZ KALMA, AKRAN ŞIDDETI UYGULAMA DÜZEYLERI VE İLIŞKILI ETMENLER 2017 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ÇALIŞAN ERGENLERDE İNTIHAR OLASILIĞI: YEME TUTUMU VE SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLERLE İLIŞKISI 2017 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
MÜZIK TERAPININ EMBRIYO TRANSFERI UYGULANAN İNFERTIL KADINLARIN ANKSIYETE DÜZEYLERINE VE GEBELIK SONUÇLARINA ETKISI: RANDOMIZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA 2017 2. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞITIMI KONGRESI
ASTIM HASTALARINDA CINSEL DISFONKSIYONUN YAŞAM KALITESINE ETKISI 2016 IV. ULUSLARARASI VE VIII. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
HASTANEDE YATAN YAŞLI BIREYLERDE İNTIHAR RISKI VE ETKILEYEN ETMENLER 2016 IV. ULUSLARARASI VE VIII. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
THE INTENTION TO LEAVE THE PROFESSION IN NURSES RELATIONSHIP WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT PROFESSIONAL SELF AND İNDIVIDUAL CHARACTERISTICS 2014 6TH INTERNATIONAL NURSING MANAGEMENT CONFERENCE
LISE ÖĞRENCILERINDE SALDIRGANLIK DÜZEYI VE ETKILEYEN ETMENLER 2014 3. ULUSLARARASI 7. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDEKI RUHSAL BELIRTILERDE OTOMATIK DÜŞÜNCELERIN ROLÜ 2014 3. ULUSLARARASI 7. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
KRONIK FIZIKSEL HASTALIK TANISI ALAN BIREYLERDE YAŞAM DOYUMU ILE ALGILANAN SAĞLIK VE CINSELLIK İLIŞKISI 2014 3. ULUSLARARASI 7. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
HASTANEDE YATAN BIREYLERDE İNTIHAR OLASILIĞININ BELIRLENMESI STRESLE BAŞA ÇIKMA VE RUHSAL BELIRTILERIN İNTIHAR OLASILIĞI ILE İLIŞKISI 2014 3. ULUSLARARASI 7. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
PROFESSIONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN NURSES WHO WERE NEWLY GRADUATED FROM DIFFERENT EDUCATION PROGRAMS 2013 EUROPEAN PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS
HEMODIYALIZ HASTALARINDA YETI YITIMI VE YAŞAM KALITESI ARASINDAKI İLIŞKI 2011 I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
BILIŞSEL DAVRANIŞÇI TEKNIKLERE DAYALI ÖFKE İLE BAŞ ETME PROGRAMININ ERGENLERIN RUH SAĞLIĞINA ETKISI 2012 II. ULUSLARARASI VI. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
PSIKIYATRI KLINIĞINDE YATAN HASTALARDA İNTIHAR OLASILIĞI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER 2011 I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER IN CANCER PATIENTS THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND COPING WITH STRESS 2005 THE 8TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CONSULTATION LIAISON PSYCHIATRY AND PSYCHOSOMATICS
ANALYZING HOSPITALIZED CARDIAC PATIENTS DEPRESSIVE SYMPTOMS WITH REGARD TO SOME VARIABLES 2005 THE 8TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CONSULTATION LIAISON PSYCHIATRY AND PSYCHOSOMATICS
EXAMINATION OF THE ANXIETY AND DEPRESSION LEVELS OF THE PATIENTS ACCORDING TO SOME DIAGNOSTIC GROUPS 2005 THE 8TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF CONSULTATION LIAISON PSYCHIATRY AND PSYCHOSOMATICS
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BIR PSIKIYATRI KLINIĞINDE HASTA VE AILELERIN PSIKOTROP İLAÇLARLA İLGILI EĞITIM GEREKSINIMLERI VE TABURCULUK SONRASI İLAÇ KULLANMA DURUMLARI 2009 III. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
LISE ÖĞRENCILERINDE SALDIRGANLIK ILE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE AILE SOSYAL DESTEĞI ARASINDAKI İLIŞKI 2016 ÇOCUK VE ERIŞKIN KLINIK PSIKIYATRI KONGRESI
ÇALIŞAN ERGENLERDE DUYGUSAL DAVRANIŞSAL SORUNLARIN BOYUTU VE BELIRLEYICILERI 2016 ÇOCUK VE ERIŞKIN KLINIK PSIKIYATRI KONGRESI
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZINDE İZLENEN HASTALARIN MEMNUNIYET DÜZEYLERI 2016 ÇOCUK VE ERIŞKIN KLINIK PSIKIYATRI KONGRESI
ÇIRAKLIK EĞITIMINE DEVAM EDEN ERGENLERDE MADDE KULLANIM SIKLIĞI ÖFKE DÜZEYI ÖFKE İFADE TARZI VE BAĞIMLILIK ŞIDDETI İLIŞKISI 2016 8. TEMEL SAĞLIK HIZMETLERI SEÖPOZYUMU
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERINDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLETIŞIM BECERILERI VE RUHSAL BELIRTILERIN ETKISI 2016 15. ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCI KONGRESI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERINDE ALEKSITIMI BOYUTLARININ PSIKOLOJIK BELIRTILERLE İLIŞKISI 2014 13. ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERI KONGRESI
TIP 1 DIYABETLI GENÇ YETIŞKINLERIN HASTALIĞA PSIKOSOSYAL UYUMLARI VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI 2014 50. ULUSAL DIYABET KONGRESI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ PSIKOLOJIK SAĞLAMLIK DÜZEYLERININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI 2014 HEMŞIRELIKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU
BALIKESIR İLI BANDIRMA ŞEHIT SÜLEYMAN BEY YATILI İLKÖĞRETIM BÖLGE OKULU OKUL SAĞLIĞI BIRIMI VE HIZMETLERI PROJESI 2010 I. ULUSAL OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ TRANSKÜLTÜREL HEMŞIRELIK ILE İLGILI BILGI VE GÖRÜŞLERININ BELIRLENMESI YOZGAT VE BANDIRMA ÖRNEĞI 2011 I. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK VE EBELIK KONGRESI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ İŞ BULMA KAYGISI VE UMUTSUZLUK DÜZEYI ARASINDAKI İLIŞKI 2014 HEMŞIRELIKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU
YAŞAM SONU BAKIMDA ONURLU BIR ÖLÜM SAĞLANABILIR MI HEMŞIRELERIN ÖLÜME KARŞI TUTUMLARI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER 2012 14. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2012 14. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESI
HASTALARIN HEMŞIRELIK BAKIMINDAN MEMNUNIYET DÜZEYLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER 2011 13. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
PSIKIYATRIK EVDE BAKIM VE ÖNEMI 2011 10. ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERI KONGRESI
KANITA DAYALI UYGULAMA VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE KULLANIMI 2011 20. ANADOLU PSIKIYATRI GÜNLERI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ PSIKIYATRI HASTALARI VE HASTALIKLARINA KARŞI TUTUMLARINA PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI DERSININ ETKISI 2009 III. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
PSIKIYATRIK HASTALIKLAR VE AILESEL STIGMA 2010 IV. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
KENDINI TANIMA VE GIRIŞKENLIK DERSININ HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ATILGANLIK DÜZEYINE ETKISI 2009 12. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
HEMŞIRELIK 4 SINIF ÖĞRENCILERININ İNTERNLIK EĞITIM PROGRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI 2009 12. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
HEMŞIRELIK 4 SINIF ÖĞRENCILERININ ENTEGRE EĞITIM PROGRAMINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI 2009 12. ULUSAL HEMŞIRELIK KONGRESI
BIR İLKÖĞRETIM OKULUNDA ÖĞRENIM GÖREN 6-14 YAŞ GRUBUNDAKI ÇOCUKLARDA DEPRESIF BELIRTILERIN BAZI DEĞIŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESI 2005 XII. ULUSAL SOSYAL PSIKIYATRI KONGRESI
ANNE VE ÖĞRETMENLERIN DEĞERLENDIRMESINE GÖRE 6-14 YAŞ GRUBUNDAKI ÇOCUKLARDA RUHSAL UYUM SORUNLARI 2005 XII. ULUSAL SOSYAL PSIKIYATRI KONGRESI
BIR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN YAŞLILARIN DEPRESYON DÜZEYLERININ BAZI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI 2005 XII. ULUSAL SOSYAL PSIKIYATRI KONGRESI