AYTAÇ TOPTAŞ

AYTAÇ TOPTAŞ

  Doktor Öğretim Üyesi DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ARE INTERNSHIP PROGRAMS ENCOURAGING OR DISCOURAGING?—AVIEWPOINT OF TOURISM AND HOSPITALITY STUDENTS IN TURKEY 2014 JOURNAL OF HOSPITALITY,LEISURE, SPORT TOURISM EDUCATION
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KÜLTÜR TURIZMININ KADIN GIRIŞIMCILERIN YAPTIKLARI YENILIKLERE ETKISI: BOĞATEPE KÖYÜ’NÜN ÖRNEK VAKA ANALIZI ILE İNCELENMESI 2020 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI
KIRSAL TURİZME YATIRIM YAPMAK GİRİŞİMCİLER İÇİN CESARET VERİCİ Mİ VEYA CESARET KIRICI MI? - YEŞİLYURT KÖYÜ YATIRIMCILARININ BAKIŞ AÇISI 2018 SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
LIDERLERIN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARININ ÇALIŞANLARIN VERIMLILIĞI ÜZERINDEKI ROLÜNÜN NITEL BIR ARAŞTIRMA ILE INCELENMESI 2020 BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCH JOURNAL
SAĞLIK TURIZMINDE TÜRKIYE’NIN ÖNEMI VE TERCIH EDILME SEBEPLERININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2020 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KÜLTÜR TURIZMI VE ETKILERI KONUSUNDA TURIZM ÖĞRENCILERININ ALGILARININ BELIRLENMESI 2017 TURİZM AKADEMİK DERGİSİ
SÜRDÜRÜLEBILIR ÇEVRE YÖNETIMINDE EKOLOJIK TURIZMIN YERI VE BELEDIYELERIN BU ALANDAKI ÇALIŞMALARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2020 ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETIMLER DERGISI