ONUR SAYLAN

ONUR SAYLAN

  Öğretim Görevlisi Doktor ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Gemi İnşaatı Pr. - Öğretim Görevlisi Gemi İnşaatı Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor Denizcilik Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı Denizcilik Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
PAZAR ODAKLILIĞIN NİTEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖĞRENME ODAKLILIK VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 2013 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
İHRACAT BILGISI PAZARLAMA PLANLAMA VE ÜRÜN GELIŞTIRME YETENEKLERININ ÜRETIM VE İHRACAT PERFORMANSLARI ÜZERINDEKI ETKILERI 2013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞGÖREN KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İŞ ZENGİNLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRMENİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 2014 SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI Y.2014, C.19, S.2, S.89-106.
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TERSANE İŞLETMELERİNDE MEVCUT VE POTANSİYEL ÇALIŞANLARIN İŞVEREN MARKA ALGISI 2021 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI