Doçent KEVSER TARI SELÇUK

Doçent KEVSER TARI SELÇUK

  Doçent DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Enstitü Müdür Yardımcısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ANGER IN CARDIOVASCULAR DISEASE: ITS RELATIONSHIP WITH DEPRESSION AND ANXIETY LEVELS 2018 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE QUALITY AND ITS PERSPECTIVES, WITH THE SUBTITLE:MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO PATIENT CARE
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HIZMETLERI: BANDIRMA ÖRNEĞI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
TÜRK SAĞLIK MEVZUATINDA EBELIK 2018 1.ULUSLARARASI EBELIKTE EĞITIM ARAŞTIRMA GELIŞTIRME (EBEARGE) KONGRESI
GEBELERDE GEBELIK HAFTASINA GÖRE PRENATAL DISTRES DÜZEYI VE BELIRLEYICILERI 2019 3. ULUSLARARASI - 21. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERINDE BAZI SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLERIN VE EMPATI DÜZEYININ TOPLUMSAL CINSIYET ALGISI İLE İLIŞKISI 2020 IV.ULUSLARARASI 22.ULUSAL HALK SAĞLIĞI ÇEVRIMIÇI KONGRESI
BALIKESIR’DE YAŞAYAN SURIYELI MÜLTECILERDE SAĞLIK HIZMET KULLANIMI VE MEMNUNIYETININ İYILIK HALI VE YAŞAM KALITESINE ETKISI 2019 3. ULUSLARARASI 21. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
ALGILANAN GIDA OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞI TÜRKÇE VERSIYONUNUN GEÇERLILIK VE GÜVENILIRLIK ÇALIŞMASI 2019 3. ULUSLARARASI 21. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
A STUDY ABOUT HOSPITALIZED PATIENTS WITH DIAGNOSES TYPE 2 DIABETES DURING AN ONE YEAR IN A STATE HOSPITAL 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL DETERMINANTS OF NCDS IN MEDITERRANEAN COUNTRIES
EXAMINATION OF THE CAUSES OF DEATHS OCCURED AND SOCIAL DETERMINANTS IN BALIKESIR ATATURK STATE HOSPITAL 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL DETERMINANTS OF NCDS IN MEDITERRANEAN COUNTRIES
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDEKI RUHSAL BELIRTILERDE OTOMATIK DÜŞÜNCELERIN ROLÜ 2014 III. ULUSLARARASI VE VII. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
LISE ÖĞRENCILERINDE SALDIRGANLIK DÜZEYI VE ETKILEYEN ETMENLER 2014 III. ULUSLARARASI VE VII. ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE AILE İÇI ŞIDDETE İLIŞKIN TUTUMLAR VE BAZI SOSYODEMOGRAFIK BELIRLEYICILERI 2017 2.ULUSLARARASI LISANSÜSTÜ EĞITIM KONGRESI
HASTANEDE YATAN YAŞLI BIREYLERDE İNTIHAR RISKI VE ETKILEYEN ETMENLER 2016 IV.ULUSLARARASI VIII.ULUSAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KONGRESI
TOPLUMSAL CINSIYET ROLÜ TUTUMLARININ GEÇMIŞTEKI ŞIDDET YAŞANTILARI İLE İLIŞKISI: GELENEKÇI MI? EŞITLIKÇI MI? 2017 1.ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE TOPLUMSAL CINSIYET ALGISI VE FLÖRT ŞIDDETINE MARUZIYET İLE İLIŞKISI 2017 1.ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN AKRAN ŞIDDETINE MARUZ KALMA, AKRAN ŞIDDETI UYGULAMA DÜZEYLERI VE İLIŞKILI ETMENLER 2017 1.ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
SAĞLIK PROFESYONELI ADAYLARININ ÇOCUK İSTISMARI VE İHMALININ BELIRTI VE RISKLERI KONUSUNDA BILGI VE FARKINDALIK DÜZEYI 2017 1.ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ÇALIŞAN ERGENLERDE İNTIHAR OLASILIĞI: YEME TUTUMU VE SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLERLE İLIŞKISI 2017 1.ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE SIGARA BAĞIMLILIĞI, SIGARAYI BIRAKMAYA YÖNELIK İSTEK VE ÖZ-ETKILILIK 2017 1.ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ FASTFOOD TÜKETIM SIKLIĞININ BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE ÖZSAYGI DÜZEYI İLE İLIŞKISI 2017 2.ULUSLARARASI LISANSÜSTÜ EĞITIM KONGRESI
YETIŞKINLERDE YAŞAM KALITESI DÜZEYI VE SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLERLE İLIŞKISI 2018 3.ULUSLARARASI LISANSÜSTÜ EĞITIM KONGRESI
LOHUSALIK DÖNEMINDEKI KADINLARDA POSTPARTUM DEPRESYON, SOSYAL DESTEK DÜZEYI VE EMZIRME TUTUMUNUN EMZIRME ÖZ YETERLILIĞI İLE İLIŞKISI 2018 2.ULUSLARARASI 20.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
RELATIONSHIP BETWEEN SOME DIETARY HABITS AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF ADULTS AND QUALITY OF LIFE 2019 6TH SAYKAD CONGRESS INTERNATIONAL HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE MEETING
BIR DEVLET HASTANESINDE ÖZELLIK ARZ EDEN BIRIMLERDE ÇALIŞAN KADIN SAĞLIK PERSONELININ SAĞLIKTA YAŞAM KALITESI ALGISI 2013 II. ULUSLARARASI KATILIMLI KADIN SAĞLIK KONGRESI
BIGADIÇ’TE 1. VE 2. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN KADIN SAĞLIK PROFESYONELLERININ MEME KANSERI ERKEN TANI YÖNTEMLERINI UYGULAMA DURUMLARI 2013 II. ULUSLARARASI KATILIMLI KADIN SAĞLIK KONGRESI
SOCIAL DETERMINANTS OF TYPE 2 DIABETES RISK IN ADULTS IN BIGADIC 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL DETERMINANTS OF NCDS IN MEDITERRANEAN COUNTRIES
DETERMINANTS OF PREVELANCE AND AWARENESS OF DIABETES MELLITUS IN POPULATION AGED 45-74 IN BIGADIC 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL DETERMINANTS OF NCDS IN MEDITERRANEAN COUNTRIES
EVALUTION OF CHRONIC HEALTH CONDITIONS OF THOSE WHO GET SERVICE FROM BIGADIC STATE HOSPITAL HOME CARE SERVICE UNIT 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL DETERMINANTS OF NCDS IN MEDITERRANEAN COUNTRIES
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BIR KAMU SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELININ İŞ DOYUM DÜZEYI VE İŞ DOYUM DÜZEYINI ETKILEYEN ETMENLER 2013 16.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
BIGADIÇ İLÇE MERKEZINDE 45-74 YAŞ YETIŞKINLERDE HIPERTANSIYON PREVALANSI VE FARKINDALIK DURUMU 2013 16.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
BIGADIÇ TE 45-74 YAŞ YETIŞKINLERDE OBEZITE PREVALANSI VE ETKILEYEN BAZI SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLER 2013 16.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
ÇALIŞAN ERGENLERDE DUYGUSAL-DAVRANIŞSAL SORUNLARIN BOYUTU VE BELIRLEYICILERI 2016 ÇOCUK VE ERIŞKIN KLINIK PSIKIYATRI KONGRESI
HIPERTANSIYON HASTALARINDA FARMAKOLOJIK VE BAZI NONFARMAKOLOJIK TEDAVI YÖNTEMLERINE UYUM VE ETKILEYEN ETMENLER 2017 19.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ AĞIZ-DIŞ SAĞLIĞI DÜZEYI VE AĞIZ-DIŞ SAĞLIĞI İLE İLGILI BAZI SAĞLIK DAVRANIŞLARI 2017 19.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
ÇIRAKLIK EĞITIMINE DEVAM EDEN ERGENLERDE MADDE KULLANIM SIKLIĞI, ÖFKE DÜZEYI-ÖFKE İFADE TARZI VE BAĞIMLILIK ŞIDDETI İLIŞKISI 2016 8.TEMEL SAĞLIK HIZMETLERI BULUŞMASI
BIR DEVLET HASTANESINDE ACIL SERVISE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET NEDENIYLE YAPILAN BAŞVURULARIN İNCELENMESI 2013 16.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
BALÇOVA’DA DIYABETLI BIREYLERDE TEDAVI ALMA VE KAN GLUKOZ DÜZEYININ KONTROL ALTINA ALINMA DURUMU 2012 15.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
İSTANBUL’DA BIR YATAKLI TEDAVI KURUMUNDA ÇALIŞAN EBE VE HEMŞIRELERIN ŞIDDETE UĞRAMA SIKLIKLARI 2012 15.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
BALÇOVA’DA 30 YAŞ VE ÜZERI BIREYLERDE DIYABET PREVALANSI VE FARKINDALIK DURUMU 2012 15.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
BALIKESIR İLININ BIR İLÇESINDE 2.BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SIGARA İÇME PREVALANSI 2011 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 3.ULUSAL KONGRESI
YAKACIK’TA DOĞUMEVI VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESINDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞIRELERDE DELICI-KESICI ALETLERLE YARALANMA SIKLIĞI 2011 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 3.ULUSAL KONGRESI
İSTANBUL’DA BIR DOĞUMEVI VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESINDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞIRELERDE SON 12 AYLIK BEL AĞRISI PREVALANSI VE İLIŞKILI ETMENLER 2011 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 3.ULUSAL KONGRESI
BALIKESIR KENT MERKEZINDE OKUL ÖNCESI ÇOCUKLARDA KILOLULUK OBEZITE PREVALANSI 2010 13. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ İŞ BULMA KAYGISI VE UMUTSUZLUK DÜZEYI ARASINDAKI İLIŞKI 2014 II. ULUSAL HEMŞIRELIKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU
HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ ETIK DUYARLILIK DÜZEYI VE ETKILEYEN ETMENLER 2015 14.ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERI KONGRESI
KEMOTERAPI TEDAVISI ALAN KANSER HASTALARINDA DEPRESYON SIKLIĞI VE İLIŞKILI ETMENLER 2015 18.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
FAZLA KILOLU VE OBEZ BIREYLERIN ZAYIFLAMA DENEYIMLERI VE ETKILEYEN ETMENLER 2015 18.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI
HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERINDE MADDE KULLANIM YAYGINLIĞI 2016 8.TEMEL SAĞLIK HIZMETLERI BULUŞMASI
KADINLARIN EŞITLIKÇI OLMAYAN TOPLUMSAL CINSIYET NORMLARINI KABULLENMELERI ŞIDDETE MARUZ KALMA RISKLERINI ARTIRMAKTA MIDIR? 2017 19.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESI