Doçent GÖKHAN ABA

Doçent GÖKHAN ABA

  Doçent DOÇENT Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı - Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi - Dekan Yardımcısı Sağlık Yönetimi Bölümü - Bölüm Başkanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu -

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
PANDEMI SÜRECINDE HEMŞIRELERDE İŞ-YAŞAM DENGESININ TÜKENMIŞLIĞE ETKISI 2021 ULUSLARARASI BILIMSEL ARAŞTIRMALAR VE YENILIKÇI ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
AYAKTAN VE YATAN HASTA MEMNUNIYETI: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞI 2019 13. ULUSAL VE 3. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
TÜRKIYE’DE SAĞLIK YÖNETIMI EĞITIMI VE SORUNLARI 2019 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONFERANSI
HEMŞIRELERIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYININ VE İŞ DOYUMUNUN BEKLENEN PERSONEL DEVIR HIZI ÜZERINE ETKISI 2016 ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMILERI KONFERANSI
KADIN SAĞLIĞI GÖSTERGELERINDE ULUSLARARASI EŞITSIZLIKLER 2015 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KADIN VE SIYASET ULUSLARARASI KONGRE
KADIN İZLEYICI KITLESININ TELEVIZYONDA YAYINLANAN SAĞLIK TEMELLI PROGRAMLAR HAKKINDAKI DÜŞÜNCELERINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2015 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KADIN VE SIYASET ULUSLARARASI KONGRE
TÜRKIYE’ DE SON DÖNEM SAĞLIK POLITIKALARI VE GÜNCEL GELIŞMELER 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
ANALYSIS OF PROGRAM CHOICES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 2017 INESEC 2017 INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND EDUCATIONCONFERENCE (ISSEC)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
EXAMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS OF STUDENTS ABOUT CURRENT HEALTH POLICIES 2019 4. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT CONFERENCE 2019
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECILIĞI PROGRAMI ÖĞRENCILERININ MESLEKI KAYGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERININ BELIRLENMESI 2017 1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
SAĞLIK HIZMETLERININ AKILCI KULLANIMINDA KBB KLINIĞINE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDIRILMESI 2019 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONFERANSI
NADIR HASTALIKLARLA İLGILI ÇALIŞAN SIVIL TOPLUM KURULUŞLARININİNCELENMESI 2019 10. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ
SOSYAL HIZMET KAVRAMI VE HASTANELERDE SOSYAL HIZMETUYGULAMALARI 2017 1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
DÜNYADA VE TÜRKIYE’DE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI POLITIKALARI 2017 1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
SAĞLIK BILIMLERI ÖĞRENCILERININ BIREYSEL YENILIKÇILIK ÖZELLIKLERININ FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI 2017 ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSALBİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
DOĞUM HIZMETLERINDE ANNE MEMNUNIYETI: KAMU HASTANELERINDE BIR ARAŞTIRMA 2017 1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
HASTANELERDE SAĞLIĞIN GELIŞTIRILMESI HIZMETLERI VE TÜRKIYE’DEKI MEVCUT DURUM 2017 1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
PERCEIVED AND EXPECTED SERVICE QUALITY IN HEALTHCARE SERVICES: AN APPLICATION IN A PRIVATE DENTAL CLINIC 2017 3. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH ADMINISTRATION AND EDUCATION CONGRESS (SANITAS MAGISTERIUM)
A RESEARCH ON DETERMINATION OF IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTORS IN ORAL AND DENTAL HEALTH SERVICES 2017 3. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH ADMINISTRATION AND EDUCATION CONGRESS (SANITAS MAGISTERIUM)
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELIK ŞIDDET: RETROSPEKTIF BIR ÇALIŞMA 2015 ULUSLARARASI FARKLI ŞIDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESI
HEALTH INEQUALITIES BETWEEN COUNTRIES 2015 INTERNATIONAL HEALTHCARE MANAGEMENT CONFERENCE (IHMC)
IMPORTANCE OF RADIATION SAFETY AND AWARENESS OF RADIOLOGY TECHNICIANS IN TERMS OF HOSPITAL MANAGEMENT 2015 INTERNATIONAL HEALTHCARE MANAGEMENT CONFERENCE (IHMC)
KÜRTAJ POLITIKALARININ KADIN SAĞLIĞINA YANSIMALARI 2015 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KADIN VE SIYASET ULUSLARARASI KONGRE
TÜRKIYE’DE YAŞLI SAĞLIĞI HIZMETLERI SUNUMUNUN BUGÜNÜ VE YARINI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
LISANS VE ÖNLISANS DÜZEYINDE TÜRKIYE’DE SAĞLIK YÖNETIMI EĞITIMI PROFILI 2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
SAĞLIK YÖNETIMINDE CINSIYETE DAYALI MESLEKI AYRIMCILIK VAR MIDIR? 2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
KAMU HASTANE BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIKLERINDE ÇALIŞAN ÜST DÜZEY YÖNETICILERIN EĞITIM PROFILI 2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
UŞAK İLI VE İLÇELERI BETA TALASEMI TAŞIYICILIĞI PREVALANSI 2012 11. ULUSAL AILE HEKIMLIĞI KONGRESI
İŞ YAŞAM KALITESI VE MOTIVASYON İLIŞKISI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA 2010 IV. SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI