ERSOY KUTLUK

ERSOY KUTLUK

  Doktor Öğretim Üyesi DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu -

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YENİ BİR AFET VE KRİZ YÖNETİMİ MODELİ ÖNERİSİ: İSTANBUL UYGULAMASI 2019 III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARININ KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF E-GOVERNMENT PRACTICES IN TURKEY IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL PERFORMANCE MANAGEMENT 2019 3RD INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS SİSTEMİNİN STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 2019 6. ULUSLARARASI BILIMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESI, ŞANLIURFA (UBAK)
TÜRKİYE’DE DPT ÖZELİNDE PLANLAMANIN GELİŞİMİ VE STRATEJİK PLANLAMA 2020 OECD STUDIES CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCES ECONOMY
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KÜRESEL TERÖRIZMLE MÜCADELEDE TÜRKIYE’DE STRATEJIK GÜVENLIK YÖNETIMI 2020 MÜLKIYE ULUSLARARASI İLIŞKILER KONGRESI IVKÜRESELLEŞMENIN SONU?