CANSEN CAN AKGÜL

CANSEN CAN AKGÜL

  Öğretim Görevlisi ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
HATAY’DA DENIZ TURIZMI POTANSIYELININ SWOT ANALIZI ILE DEĞERLENDIRILMESI 2018 III. ULUSLARARASI TURIZM SEMPOZYUMU
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURIZM SEKTÖRÜNDE PERSONEL GÜÇLENDIRME VE GÜÇ MESAFESININ İŞTEN AYRILMA NIYETI ÜZERINDEKI ETKISI: BIR UYGULAMA 2017 3 NCÜ ULUSLARARASI UYGULAMALI EKONOMI VE FINANS KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TERMAL TURIZM MÜŞTERILERININ TEKRARLANMIŞ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKILEYEN FAKTÖRLER GÖNEN ÖRNEĞI 2012 17. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESI