Doçent SELVA STAUB

Doçent SELVA STAUB

  Doçent DOÇENT Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Doçent

NATO-SFS, AB (COST, AVICENNE, EUREKA, FP6, FP7, vb.) UN, NSF, UNDP, UNESCO, MED-CAMPUS, British Council vb. Uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
Görevi Proje Adı Kurum Durum Baslama Bitiş
YÜRÜTÜCÜ CREATIVE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION TAMAMLANDI 2019 2021
YÜRÜTÜCÜ LEARNING BY DOING-ENTREPRENEURSHIP TRAINING PROGRAM IN TURKEY TAMAMLANDI 2019 2021
TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
Görevi Proje Adı Kurum Durum Baslama Bitiş
YÜRÜTÜCÜ ÜNIVERSITELERDEKI KULUÇKA MERKEZLERININ İNOVATIF DEĞER YARATMA KATKISI. TAMAMLANDI 2019 2020
YÜRÜTÜCÜ LOJISTIK SEKTÖRÜNÜN 4. ENDÜSTRIYEL DÖNEME GEÇIŞE BAKIŞ AÇIŞI VE HAZIRLIĞI TAMAMLANDI 2019 2021